Trang Chủ Dự Án Công Trình Di dời và mở rộng hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia Việt Nam

Công Trình: Di dời  và mở rộng hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia Việt Nam

Địa điểm: 170 Lê Văn Khương,Phường An Thới, Q 12, TP. HCM

Khởi công: 27/09/2010

Hoàn thành: 03/11/2010

Chủ đầu tư: Công ty TNHH ĐTXD VÀ CNMT DƯƠNG NHẬT

Dự án sử dụng cọc D300 – Pmax : 120 tấn

Khối lượng : 1.800 m

Lethycorp

 

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy