Trang Chủ Dự Án Công Trình Bệnh Viện ĐA KHOA TỈNH BÌNH ĐỊNH

Công Trình: Bệnh Viện ĐA KHOA TỈNH BÌNH ĐỊNH

Địa điểm: Thành phố Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định

Khởi công: 20/12/2010

Hoàn thành: Đang thi công

Chủ đầu tư: Doanh Ngiệp Tư Nhân NAM NGÂN

Dự án sử dụng: Cọc D400 – Pmax : 350 tấn

Khối lượng: 6.000 mét

Lethycorp

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy