Trang Chủ Dự Án Công Trình Bệnh Viện ĐA KHOA TỈNH BÌNH ĐỊNH

Công Trình: Bệnh Viện ĐA KHOA TỈNH BÌNH ĐỊNH

Địa điểm: Thành phố Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định

Khởi công: 20/12/2010

Hoàn thành: Đang thi công

Chủ đầu tư: Doanh Ngiệp Tư Nhân NAM NGÂN

Dự án sử dụng: Cọc D400 – Pmax : 350 tấn

Khối lượng: 6.000 mét

Lethycorp

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

x
ép cọc bê tông
x

Dự án đang thi công lê thy