Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO BÁ QUÁT

- Công trình: Trường Tiểu học Cao Bá Quát

Hạng mục: Cọc BTCT 250 - Mác 300

- Địa điểm: 92 Phan Đăng Lưu, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

- Khởi công: 20/04/2010

- Hoàn thành: 06/2010

- Chủ đầu tư: Trường Cao Bá Quát

Ép cọc BTCT 250

 

 
 

 

 

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy