Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO BÁ QUÁT

- Công trình: Trường Tiểu học Cao Bá Quát

Hạng mụcCọc BTCT 250 - Mác 300

- Địa điểm: 92 Phan Đăng Lưu, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

- Khởi công20/04/2010

- Hoàn thành06/2010

- Chủ đầu tư: Trường Cao Bá Quát

Ép cọc BTCT 250

 

 
 

 

 

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

Chất lượng cọc Lê Thy