Trang Chủ Dự Án Công Trình Trường Tiểu học Cao Bá Quát
Công Trình: Trường Tiểu học Cao Bá Quát
Địa điểm: 92 Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh
Khởi công: 20/04/2010
Hoàn thành: 06/2010
Chủ đầu tư: Trường Cao Bá Quát.Phú Nhuận, HCM
Dự án: Cọc Vuông 250 - MÁC 300

 
 

 

 

 

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

x
ép cọc bê tông
x

Dự án đang thi công lê thy