Trang Chủ Dự Án Công Trình Trường Tiểu học Cao Bá Quát
Công Trình: Trường Tiểu học Cao Bá Quát
Địa điểm: 92 Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh
Khởi công: 20/04/2010
Hoàn thành: 06/2010
Chủ đầu tư: Trường Cao Bá Quát.Phú Nhuận, HCM
Dự án: Cọc Vuông 250 - MÁC 300

 
 

 

 

 

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy