Trang Chủ Dự Án Ép cọc Công trình mở rộng kho xăng dầu Cù Lao – Giai đoạn 2


Ép cọc Công trình mở rộng kho xăng dầu Cù Lao – Giai đoạn 2

Địa điểm: Thành phố Vũng Tàu

Khởi công: 28/03/2010

Chủ đầu tư: Tổng công ty Dầu Việt Nam(PV OIL)

Dự án: Cọc Vuông 350 X 350

Đơn vị thi công ép cọc : Công ty TNHH XÂY DỰNG LÊ THY

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy