Trang Chủ DỰ ÁN Ép cọc Công trình mở rộng kho xăng dầu Cù Lao – Giai đoạn 2


Ép cọc Công trình mở rộng kho xăng dầu Cù Lao – Giai đoạn 2

Địa điểm: Thành phố Vũng Tàu

Khởi công: 28/03/2010

Chủ đầu tư: Tổng công ty Dầu Việt Nam(PV OIL)

Dự án: Cọc Vuông 350 X 350

Đơn vị thi công ép cọc : Công ty TNHH XÂY DỰNG LÊ THY

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

x
ép cọc bê tông
x

Dự án đang thi công lê thy