Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH NHÀ THỜ SONG VĨNH - VŨNG TÀU

Công trình Nhà Thờ Song Vĩnh – Vũng Tàu

Địa điểm: ấp Song Vĩnh, xã Phước Hòa, Tân Thành, BR-VT

Khởi công: 29/03/2010

Chủ đầu tư: Nhà Thờ Song Vĩnh – Tp. Vũng tàu.

Hạng mục: Thi công ép cọc D300

 
 
Lethycorp

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

Chất lượng cọc Lê Thy