Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH NHÀ THỜ SONG VĨNH - VŨNG TÀU

Công trình: Nhà Thờ Song Vĩnh – Vũng Tàu

Địa điểm: ấp Song Vĩnh, xã Phước Hòa, Tân Thành, BR-VT

Khởi công: 29/03/2010

Chủ đầu tư: Nhà Thờ Song Vĩnh – Tp. Vũng tàu.

Hạng mục: Thi công ép cọc D300

 
 
Lethycorp

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy