Trang Chủ Dự Án Công trình Nhà thờ Song Vĩnh – Vũng Tàu

Ép cọc Công trình Nhà thờ Song Vĩnh – Vũng Tàu

Địa điểm: ẤP SONG VĨNH, X.PHƯỚC HÒA, TÂN THÀNH, BÀ RỊA VŨNG TÀU
Khởi công: 29/03/2010
Chủ đầu tư: Nhà thờ Song Vĩnh – Thành phố Vũng tàu.
Dự án sử dụng cọc DƯL D300
 
 
Lethycorp

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy