Trang Chủ Dự Án ÉP CỌC BÊ TÔNG nhà ở ông Nguyễn Hữu Thắng
Công trình: Nhà ông Nguyễn Hữu Thắng
Địa chỉ : P4.8 Khu dân cư 6B, Huyện Bình Chánh, tp.Hồ Chí Minh.
Hạng mục: cọc BTCT 250 X 250, mác BT 300
Thép chủ bốn cây Phi 16, thép đai phi 6, Thép Việt Nhật,
Thép mũi phi 18, thép móc cẩu phi 12, cọc dài  8 mét.
Ép  32 tim, 30 mét / tim.
Pmax : 70 Tấn.

Một số hình ảnh thi công tại công trường:

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy