Trang Chủ Dự Án Ép cọc Bồn Chứa Nước - Nhà Máy Lọc Dầu Cát Lái

 Ép cọc và xử lý nền móng gói thầu: Xây dựng 2 bồn chứa nước (mỗi bồn 2000m­­3 )

Dự án: Cải tạo hệ thống chứa và cấp nước cứu hỏa
Địa điểm: Nhà Máy Lọc Dầu Cát Lái - 990 Nguyễn Thị Định - Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.
Chủ đầu tư: Công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN DẦU KHÍ TP.HỒ CHÍ MINH
Ngày khởi công: 9/11/2011
Móng bồn: Sản xuất cọc BTCT 350X350. Số lượng : 99 tim x 28.5mx2 bồn(5643 mét cọc)
Thử cọc tĩnh : 8 tim
Pmax: 110 tấn.

-Ép đại trà 190 tim, 28.5 mét/tim, Pmax : 110 tấn.

-Thi công Thân Bồn chứa

-Thi công Ống nhập - Xuất Bồn

-Thi công Cống thoát nước.

Hình ảnh:

 

 

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy