Trang Chủ Dự Án
 
Công trình : Nhà Máy đóng tàu Sài Gòn ShipYard
Chủ đầu tư: Nhà máy đóng tàu Sài Gòn ShipYard
Địa điểm : 99 Nguyễn Thị Định, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q. 2, Tp. Hồ Chí Minh
Công việc thực hiện:
Đúc cọc : BÊ TÔNG CỐT THÉP 300x300 mác 300.
- Ép cọc : Hố móng 1 : 9 tim cọc x 10 mét
               Hố móng 2 : 9 tim x 10 mét.
               Hố móng 3: 25 tim x 10 mét.
               Hố móng 4: 15 tim x 10 mét.

Hình ảnh thi công:

Tags: ép cọc, ép cọc bê tông, cọc BTCT, cọc BT DƯL, cừ Larsen, shoring kingpost, ep coc, ep coc be tong, duc coc, dong coc, khoan coc nhoi, khoan dan, thử tải tĩnh, robot

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy