Trang Chủ Dự Án Ép cọc bê tông nhà dân Ông Nguyễn Tấn Đạt, Chung Cư Lê Thành, Thành Phố Hồ Chí Minh

Công trình: Ép cọc tải bê tông nhà ông Nguyễn Tấn Đạt

Địa điểm: Nền 35, Đường số 5, Khu dân cư Lê Thành, Tp. HCM

Hạng mục: cọc BTCT Vuông 250 x 250 mác BT 300.

Máy ép MEC.LT 100 TẤN – TẢI BÊ TỒNG

Tải thiết kế : Pmax: 80 tấn.

Số tim: 20 tim, 24m/tim.

Một số hình ảnh thi công:

ÉP CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP - CỒN TY ÉP CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP - ÉP CỌC NHÀ DÂN - ÉP CỌC BÊ TÔNG NHÀ DÂN

ÉP CỌC BÊ TÔNG TPHCM, CÔNG TY ÉP CỌC BÊ TÔNG, CONG TY EP COC BE TONG COT THEP HCM

Công trình hoàn thành ngày 2/3/2012.

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy