Trang Chủ Dự Án Ép cọc nhà phố 1140, Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, Hồ Chí Minh
 
Công trình: Ép cọc tải Sắt Nhà chị Nguyễn Thị Sáu
Địa chỉ : 1140  Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8 Hồ Chí Minh
Công trình sử dụng cọc BTCT Vuông 250 x 250, mác BT 300.
Kết cấu : Thép chủ 4 cây Phi 16, Thép đai Phi 6, Móc cẩu phi 12, Mũi Phi 18 Thép Việt Nhật.
Bản mã đơn dày 8 ly, tổ hợp: 6M+6B
Máy ép MEC.LT 100 TẤN – TẢI SẮT
Tải thiết kế : Pmax: 60 tấn.
Số tim : 27 tim, 12m/tim.
Khởi công: 26/3/2012

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

x
ép cọc bê tông
x

Dự án đang thi công lê thy