Trang Chủ Dự Án Ép cọc nhà phố 1140, Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, Hồ Chí Minh

Công trình: Ép cọc tải Sắt Nhà chị Nguyễn Thị Sáu

Địa điểm: 1140  Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8 Hồ Chí Minh

Công trình sử dụng cọc BTCT Vuông 250 x 250, mác BT 300.

Kết cấu: Thép chủ 4 cây Phi 16, Thép đai Phi 6, Móc cẩu phi 12, Mũi Phi 18 Thép Việt Nhật.

Bản mã đơn dày 8 ly, tổ hợp: 6M+6B

Máy ép MEC.LT 100 TẤN – TẢI SẮT

Tải thiết kế: Pmax: 60 tấn.

Số tim: 27 tim, 12m/tim.

Khởi công: 26/3/2012

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy