Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH NHÀ ÔNG NGUYỂN TÙNG QUÂN

- Công trình: Ông Nguyễn Tùng Quân

Địa điểm: 02C6A Hoa Sữa, P.7, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM

Hạng mục: Cung cấp và ép cọc BTCT vuông 250x250 mác BT 300

Khởi công: 28/03/2012

  • Kết cấu: Thép chủ 4 cây Phi 16, Thép đai Phi 6, Móc cẩu phi 12, Mũi Phi 18 Thép Việt Nhật.
  • Bản mã đơn dày 8 ly, tổ hợp: 7M+7B
  • Bê tông tươi Mác 300 - Hồng Hà
  • Máy ép MEC.LT 100T - Tải sắt
  • Tải thiết kế :Pmax: 70 tấn.
  • Ép âm 0.9 mét.
  • Số tim : 15 tim, 14m/tim.
 

Dàn tải sắt ép cọc tại công trình

 

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy