Trang Chủ Dự Án Ép cọc tải Sắt nhà Ông Quân - Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Khởi công: 28/03/2012

Công trình: Ép cọc tải sắt nhà ở Ông Nguyễn Tùng Quân

Địa điểm: 02C6A Hoa Sữa, P.7, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM

Hạng mục: Cung cấp và ép cọc BTCT vuông 250 x 250 mác BT 300

 

Dàn tải sắt ép cọc tại công trình

Kết cấu: Thép chủ 4 cây Phi 16, Thép đai Phi 6, Móc cẩu phi 12, Mũi Phi 18 Thép Việt Nhật.

Bản mã đơn dày 8 ly, tổ hợp: 7M+7B

Bê tông tươi Mác 300 - Hồng Hà

Máy ép MEC.LT 100 TẤN – TẢI SẮT

Tải thiết kế :Pmax: 70 tấn.

Ép âm 0.9 mét.

Số tim : 15 tim, 14m/tim.

 

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy