Trang Chủ Dự Án Ép cọc tải bê tông nhà bà Võ Ngọc Quý_Bình Dương

Ngày  30/03/2012 Khởi công ép cọc Tải bê tông nhà ở Bà Võ Ngọc Quý

Địa điểm: Đường Lê Chí Dân, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Công trình sử dụng cọc BTCT Vuông 250 x250.Mac

BT300

Kết cấu: Thép chủ 4 cây Phi 16, Thép đai Phi 6,

Thép Việt Nhật.

Bản mã đơn 8 ly, 1 đoạn mũi dài 9 mét.

Bê tông tươi Mác 300 - Hồng Hà

Máy ép MEC.LT 130 TẤN – TẢI BÊ TÔNG - Số tim : 14tim, 9m/tim.

 

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy