Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH NHÀ ÔNG ĐINH HOÀNG MỸ - QUẬN 12

Công trình:   Nhà Ông Đinh Hoàng Mỹ - Quận 12, Tp. HCM

Địa điểm: 144/1, Quốc lộ 1A, Kp 6, P.Thanh Xuân, Q. 12, Tp. HCM

Ngày khởi công: 21/03/2012

Ngày kết thúc: 26/03/2012

Hạng mục:

- Công trình sử dụng cọc BTCT Vuông 250 x 250, Mac BT 300

Kết cấu: Thép chủ 4 cây Phi 16, Thép đai Phi 6, Thép Việt Nhật + Polima

Bản mã đơn 8 ly - Bê tông tươi Mác 300 -Hồng Hà

Máy ép MEC.LT 120T - Tải sắt

Số tim : 38tim, 20m/tim.

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy