Trang Chủ Dự Án Công trình Bệnh viện đa khoa khu vực Đầm Dơi

Công trình: Bệnh viện đa khoa Khu vực Đầm Dơi - Cà Mau.

Khởi công: 10/08/2012 

Hạng mục: Cọc BTCT 200X200 mác 250. Pmax : 36 tấn.

Số lượng tim cọc : 240 tim.

Thông tin về công trình:

Công trình xây dựng mới Bệnh viện đa khoa khu vực Đầm Dơi gồm 24 hạng mục, qui mô 150

giường bệnh, do UBND huyện làm chủ đầu tư, tổng số vốn trên 208 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu

của Chính phủ. Đây là công trình phúc lợi xã hội có qui mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa

bàn huyện Đầm Dơi, có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân,

nhất là tại các vùng nông thôn. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành sau 300 ngày.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy