Trang Chủ Dự Án Ép cọc BTCT trung tâm R&D NHÀ MÁY CJ VINA AGRI

Ngày 01 tháng 03 năm 2013, Công ty TNHH Xây Dựng Lê Thy kết hợp với Công ty TNHH TM

& DV AN TÂM sản xuất và thi công ép cọc BTCT cho công trình : Trung Tâm R&D NHÀ MÁY

CJ VINA AGRI ở Bến Lức, Long An.

Sau đây là thông tin và hình ảnh thi công công trình.

1.Sản xuất cọc BTCT 300x300 (Thép chủ 4Phi18, đaiPhi6, Mác BT 300, Bê tông thương

phẩm).

Kiểm tra lồng thép

 

2. Ép cọc Bê Tông Cốt Thép

 

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy