Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH TRUNG TÂM R&D NHÀ MÁY CJ VINA AGRI

Ngày 01 tháng 03 năm 2013, Công ty TNHH Xây Dựng Lê Thy kết hợp với Công ty TNHH TM

& DV An Tâm

 Công trình: Trung Tâm R&D Nhà Máy CJ Vina Agri ở Bến Lức, Long An.

Hạng mục: sản xuất và thi công ép cọc BTCT 300x300 

(Thép chủ 4Phi18, đaiPhi6, Mác BT 300, Bê tông thương phẩm).

 Một số hình ảnh thi công công trình:

Kiểm tra lồng thép

 

2. Ép cọc Bê Tông Cốt Thép

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy