Trang Chủ Dự Án Ép cọc Bê tông nhà xưởng xây sẵn số 46 - KCN AMATA - Biên Hòa, Đồng Nai.

Công trình: Nhà xưởng xây sẵn số 46 - KCN AMATA Biên Hòa Đồng Nai

Khởi công: Ngày 21 tháng 01 năm 2013

Hạng mục: Cung cấp cọc, ép thử tĩnh, ép đại trà 

Thông tin về gói thầu :

  • Cung cấp 2 tim cọc thử cọc BTCT 300X300 - Mác Bê Tông 300

  • Thi công ép 2 tim thử. Pmax : 120 tấn

  • Chất tải thử tĩnh và cho ra hồ sơ báo cáo kết quả 2 tim ép thử

  • Cung cấp 116 tim cọc đại trà, ép cọc đại trà.

Với tiến độ thi công tổng cộng 28 ngày. Công ty TNHH Xây Dựng Lê Thy đã hoàn thành công

việc đúng tiến độ, thi công nhanh, an toàn, đảm bảo chất lượng cọc BTCT cũng như quy trình

ép cọc đúng theo quy chuẩn, quy phạm xây dựng. Sau đây là một số hình ảnh thi công tại công

trình.

1. Sản xuất cọc bê tông:

2. Triển khai ép cọc:

Tag: ép cọc bê tông, coc BTCT, ep coc be tong, cừ Larsen, shoring kingpost, ép cọc

 

 

 

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy