Trang Chủ Dự Án Công trình BHXH Quận Bình Thạnh - Thành phố Hồ Chí Minh

Công trình: Bảo Hiểm Xã Hội Quận Bình Thạnh - Tp.Hồ Chí Minh

Hạng mục:

  1. Cung cấp 3 tim cọc thử

  2. Triển khai ép 3 tim cọc thử. Pmax : 90 tấn

  3. Chất tải thử tĩnh và cho ra hồ sơ báo cáo kết quả 3 tim thử.

  4. Sản xuất cọc đại trà cọc BTCT 250x250 mác BT 300

  5. Ép cọc BTCT 250X250 đại trà, Pmax : 90 tấn.

  6. Ép cọc âm từ 1,5 - 2 mét.

Chủ đầu tư: Bảo Hiểm Xã Hội Tp. Hồ Chí Minh

Một số hình ảnh thi công công trình:

ep coc

Bãi cọc

ep coc

Ép cọc tại công trình

Tags: ép cọc, ép cọc bê tông, cọc BTCT, cọc BT DƯL, cừ Larsen, shoring kingpost, ep coc be tong, ep coc

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy