Trang Chủ Dự Án Cung cấp và ép cọc bảo hiểm xã hội huyện Củ Chi - tp.Hồ Chí Minh

- Tên công trình: Trụ Sở Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Củ Chi - Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Địa điểm: Khu phố 2, thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Hạng mục: Cung cấp cọc thử, ép thử và thử tĩnh cho ra kết quả - Cung cấp cọc đại trà - ép

cọc đại trà.

Kết cấu cọc: Tiết diện cọc 250x 250, thép chủ 4 Ø16, thép đai Ø 8, 5 lưới đầu cọc Ø 10, thép

mũi Ø 28, móc cẩu Ø 14Thép Việt Nhật - Pomina). Bản mã hộp đầu cọc : 100x250x8ly, hàn nối

cọc bằng thép tấm 220x180x8ly. Bê tông tươi mác 300.

Chi tiết ép cọc: Sức tính toán chịu tải của cọc đơn là : 25 Tấn. Lực ép tối thiểu Pmin : 50 tấn.

Lực ép tối đa Pmax: 65 tấn.Khối lượng : 164 tim.

 

 

 

 

 

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy