Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH BẢO HIỂM XÃ HỘI - CỦ CHI

Công trình: Trụ Sở Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Củ Chi - Thành Phố Hồ Chí Minh.

Địa điểm: KP 2, Thị Trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, Tp. HCM

Hạng mục: Cung cấp cọc thử, ép thử và thử tĩnh cho ra kết quả - Cung cấp cọc đại trà - ép

cọc đại trà.

Kết cấu cọc: Tiết diện cọc 250x 250, thép chủ 4 Ø16, thép đai Ø 8, 5 lưới đầu cọc Ø 10, thép

mũi Ø 28, móc cẩu Ø 14Thép Việt Nhật - Pomina). Bản mã hộp đầu cọc : 100x250x8ly, hàn nối

cọc bằng thép tấm 220x180x8ly. Bê tông tươi mác 300.

Chi tiết ép cọc: Sức tính toán chịu tải của cọc đơn là : 25 Tấn. Lực ép tối thiểu Pmin : 50 tấn.

Lực ép tối đa Pmax: 65 tấn.Khối lượng : 164 tim.

 

 

 

 

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy