Trang Chủ Dự Án Cung cấp và ép cọc bảo hiểm xã hội huyện Củ Chi - tp.Hồ Chí Minh

Tên công trình : Trụ Sở Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Củ Chi - Thành Phố Hồ Chí Minh.

Địa điểm: Khu phố 2, thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hạng mục: Cung cấp cọc thử, ép thử và thử tĩnh cho ra kết quả - Cung cấp cọc đại trà - ép cọc đại trà.

Kết cấu cọc: Tiết diện cọc 250x 250, thép chủ 4 Ø16, thép đai Ø 8, 5 lưới đầu cọc Ø 10, thép mũi Ø 28, móc cẩu Ø 14

Thép Việt Nhật - Pomina). Bản mã hộp đầu cọc : 100x250x8ly, hàn nối cọc bằng thép tấm 220x180x8ly. Bê tông tươi mác 300.

Chi tiết ép cọc: Sức tính toán chịu tải của cọc đơn là : 25 Tấn. Lực ép tối thiểu Pmin : 50 tấn. Lực ép tối đa Pmax: 65 tấn.

Khối lượng : 164 tim.

 
 

 

 

 

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

x
ép cọc bê tông
x

Dự án đang thi công lê thy