Trang Chủ Dự Án

Tên công trình: Tổng Kho Xăng Dầu Phước Khánh

Địa điểm: Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Hạng mục: Sản xuất  và ép cọc đại trà cọc BTCT 350x350 Mác BT 300.

Công việc thực hiện : Sản xuất cọc bê tông tại công trường : Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn

Trạch, Tỉnh Đồng Nai và hoàn thành 206 tim cọc tại công trình.

Kết cấu cọc

  1. Tiết diện : 350x350

  2. Thép chủ : 4 phi 20, thép đại phi 6, bản mã hộp 4 mặt 8 ly, mũi phi 25.

  3. Nối cọc bằng thép tấm 334x500x8ly

  4. Tổ hợp 3 đoạn : 11.7M+11.7B+10C.

Thông tin ép cọc :

  • Pmax : 220 tấn. Pmin : 175 tấn. Ptt : 130 tấn

  • Công trình sử dụng 2 dàn máy ép cọc song song.

  • Máy 1 : có công suất ép 450 tấn

  • Máy 2 : có công suất 300 tấn

Sử dụng máy định vị điện tử GPS để định vị lưới tim cọc và cân chỉnh cọc thẳng đứng trước lúc ép.

Khối lượng công việc : cung cấp và ép cọc 1 móng bồn 15.000m3 và 02 bồn 10.000 m3.

­­Hiện nay, công ty Lê Thy đã hoàn thành việc sản xuất cọc, và đang trong quá trình hoàn thành việc ép cọc.

Dưới đây là một số hình ảnh thi sản xuất cọc và ép cọc

1.Sản xuất cọc:

2. Ép cọc:

Tags: ép cọc, ep coc, ep coc be tong, coc BTDƯL, coc tron, coc vuong, cừ Larsen, cu larsen

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy