Trang Chủ Dự Án Bãi Xử Lý Rác Thải Tỉnh Phú Yên
Công trình: Bãi Xử Lý Rác Thải Tỉnh Phú Yên
Hạng mục: Ép cọc BTCT 300X300
Địa điểm : Thị xã Sông Cầu, Tĩnh Phú Yên

Thông tin ép cọc :
Tiết diện cọc bê tông cốt thép 300 x300
Sức chịu tải tính toán của cọc Ptk= 65 tấn
Tải trọng dự kiến thử nghiệm lớn nhất: Pmax= 100 tấn.
Chuyển vị lớn nhất dự kiến: 30mm( 10% tiết diện cọc ).
Chiều sâu cọc dự kiến : 18 mét /tim.

Sau đây là một số hình ảnh thi công tại công trình:

thi-cong-ep-coc-phu-yen

dan-ep-coc

Tags: ep coc be tong, ép cọc, cọc BTCT, cọc BT DƯL, ép cọc bê tông, cừ Larsen, Shoring kingpost

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

x
ép cọc bê tông
x

Dự án đang thi công lê thy