Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH BÃI XỬ LÝ RÁC THẢI PHÚ YÊN

Công trình: Bãi Xử Lý Rác Thải Tỉnh Phú Yên

Hạng mục: Ép cọc BTCT 300X300

Địa điểm: Thị xã Sông Cầu, Tĩnh Phú Yên

Thông tin ép cọc:

Tiết diện cọc bê tông cốt thép 300 x300

Sức chịu tải tính toán của cọc Ptk= 65 tấn

Tải trọng dự kiến thử nghiệm lớn nhất: Pmax= 100 tấn.

Chuyển vị lớn nhất dự kiến: 30mm( 10% tiết diện cọc ).

Chiều sâu cọc dự kiến : 18 mét /tim.

Sau đây là một số hình ảnh thi công tại công trình:

thi-cong-ep-coc-phu-yen

dan-ep-coc

Tags: ep coc be tong, ép cọc, cọc BTCT, cọc BT DƯL, ép cọc bê tông, cừ Larsen, Shoring kingpost

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy