Trang Chủ Dự Án Nhà Lò Hơi 30T - Nhà Máy AJINOMOTO VIỆT NAM

Ngày 24 tháng 9 năm 2013, Công ty TNHH LÊ THY kết hợp cùng công ty TNHH XÂY DỰNG

TRUNG AN, thực hiện gói thầu cung cấp và ép cọc Nhà Xưởng Xây Nhà Máy AJINOMOTO

VIỆT NAM ở Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - Biên Hòa - Đồng Nai

Tên công trình: Nhà Lò Hơi - Nhà Máy AJINOMOTO VIỆT NAM

Địa điểm: Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - Biên Hòa - Đồng Nai

Hạng mục: Thi công ép cọc D300, 400

Công việc thực hiện: 

- Cung cấp cọc tiết diện: D300,D400 (Nhà máy HALLA Việt Nam)

Thông tin ép cọc:

- Ép cọc D400 Pmax: 100 tấn.

- Ép cọc D300 pmax: 90 tấn

- Số lượng 184 tim cọc

- Chiều sâu thực tế cọc D300: 12 mét/tim

- Chiều sâu thực tế cọc D400:  15 mét/tim

 

 

Một số hình ảnh thi công ép cọc tại công trình

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy