Trang Chủ DỰ ÁN Cung cấp cọc - Xử lý nền - Ép cọc D350 Nhà Kho Xây Mới Cảng Cái Mép
 
Tên công trình : Xây Mới Nhà Kho - Cảng Cái Mép
Địa điểm : Cảng Cái Mép - Bà Rịa Vũng Tàu
Hạng mục : Xử lý nền, Cung cấp và ép cọc BTLT D300, D350
Công việc thực hiện : Cắt bê tông nhựa theo lỗ kích thước 0,7m x 0,7 mét. Đào hố sâu 0,6 mét
Cung cấp cọc D300, D350 - Vận chuyển cẩu hạ đến công trình. Triển khai ép cọc đại trà theo lỗ đã đào sẵn.
 
Hình ảnh thi công tại công trường

1. Cung cấp cọc bê tông

 

2. Cắt bê tông nhựa và đào lỗ                                                                                              

3. Ép cọc bê tông :

 

 Công trình hoàn thành ngày 18/10/2013.

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

x
ép cọc bê tông
x

Dự án đang thi công lê thy