Trang Chủ Dự Án Cung cấp cọc - Xử lý nền - Ép cọc D350 Nhà Kho Xây Mới Cảng Cái Mép
 
Tên công trình : Xây Mới Nhà Kho - Cảng Cái Mép
Địa điểm : Cảng Cái Mép - Bà Rịa Vũng Tàu
Hạng mục : Xử lý nền, Cung cấp và ép cọc BTLT D300, D350
Công việc thực hiện : Cắt bê tông nhựa theo lỗ kích thước 0,7m x 0,7 mét. Đào hố sâu 0,6 mét
Cung cấp cọc D300, D350 - Vận chuyển cẩu hạ đến công trình. Triển khai ép cọc đại trà theo lỗ đã đào sẵn.
 
Hình ảnh thi công tại công trường:

1. Cung cấp cọc bê tông

 

2. Cắt bê tông nhựa và đào lỗ                                                                                              

3. Ép cọc bê tông :

 

 Công trình hoàn thành ngày 18/10/2013.

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

x
ép cọc bê tông
x

Dự án đang thi công lê thy