Trang Chủ Dự Án Cung cấp cọc - Xử lý nền - Ép cọc D350 Nhà Kho Xây Mới Cảng Cái Mép
 

Tên công trình: Xây Mới Nhà Kho - Cảng Cái Mép

Hạng mục: Xử lý nền, Cung cấp và ép cọc BTLT D300, D350

Địa điểm: Cảng Cái Mép - Bà Rịa Vũng Tàu

Công việc thực hiện: Cắt bê tông nhựa theo lỗ kích thước 0,7m x 0,7 mét. Đào hố sâu 0,6m

Cung cấp cọc D300, D350 - Vận chuyển cẩu hạ đến công trình. Triển khai ép cọc đại trà theo

lỗ đã đào sẵn.

 Hình ảnh thi công tại công trường:

1. Cung cấp cọc bê tông

 

2. Cắt bê tông nhựa và đào lỗ                                                                                              

3. Ép cọc bê tông :

 

 Công trình hoàn thành ngày 18/10/2013.

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy