Trang Chủ Dự Án Đường dây 220kV Cầu Bông - Củ Chi

Thông tin dự án: Công trình “ĐZ 220kV Cầu Bông – Củ Chiđược xây dựng trên địa bàn 5 xã

thuộc huyện Củ Chi, với phạm vi xây dựng mới đường dây 220kV hỗn hợp từ Trạm biến áp

500/220/110kV Cầu Bông đến Trạm biến áp 220/110kV Củ Chi. Tổng mức đầu tư là trên 995 tỷ

đồng.

Tên công trình: Đường dây 220Kv Cầu Bông – Củ Chi

Hạng mục: Sản xuất  và ép cọc đại trà cọc BTCT 300x300 & cọc BTCT 350x350.Thi công móng

trụ điện

 
Kết cấu cọc
  1. Tiết diện : BTCT Vuông 300x300 & 350x350
  1. Thép chủ : 4Ø16, & 4Ø18. Thép đại Ø6, đai 2 lồng.  bản mã hộp 5 mặt 10 ly.
  1. Nối cọc bằng thép V10.
  1. Tổ hợp cọc : 8.4M+7C, 11.4M+4C, 8.4M+8G+9C
Thông tin ép cọc :
  • Pmax : 150 tấn. (Hoặc đống búa 2,5 tấn)
  • Công trình sử dụng  dàn búa đóng và dàn máy ép cọc song song.
  • Máy ép cọc: có công suất ép 250 tấn
  • Máy đóng cọc : búa đóng 2,5 tấn & 3,5 tấn.
Sử dụng máy định vị điện tử GPS để định vị lưới tim cọc và cân chỉnh cọc thẳng đứng trước lúc đóng & ép.
Khối lượng công việc: Thi công 3 móng cọc  trụ điện số 1A, số 8 và 13A thuộc dự án.

Một số hình ảnh thi công:

 

Tags: móng trụ điện, ép cọc, cọc BTCT, ep coc, ep coc be tong, coc be tong, cừ Larsen, shoring kingpost, máy ép cọc

 

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy