Trang Chủ DỰ ÁN Công trình nhà máy giấy VinaKraft
 
Công trình: Nhà Máy Giấy VinaKraft
 
Địa điểm: D - 6A - CN, KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương
 
Hạng mục: Thi công ép cừ Larsen và hệ giằng chống
 
 

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

x
ép cọc bê tông
x

Dự án đang thi công lê thy