Trang Chủ Dự Án Công trình nhà máy giấy VinaKraft
 

Công trình: Nhà Máy Giấy VinaKraft

 Địa điểm: D - 6A - CN, KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương

 Hạng mục: Thi công ép cừ Larsen và hệ giằng chống

 
 

 

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy