Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH XÂY MỚI ĐƯỜNG DÂY 2 MẠCH KẾT NỐI NHƠN TRẠCH 6 - NHƠN TRACH 3
 

Công trình: Xây Mới Đường Dây 2 Mạch

Kết Nối Nhơn Trạch 6 - Nhơn Trạch 3 -

Long Thành - Đồng Nai

Địa điểm: Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh ĐN

Hạng mục: Khoan cọc nhồi D600 và thi

công đúc 27 vị trí móng 

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xây lắp điện

Hà Nội

Khởi công: 18/12/2015

 

 

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy