Trang Chủ Dự Án Công trình xây mới đường dây 2 mạch kết nối Nhơn Trạch 6 - Nhơn Trạch 3 - Long Thành
 
Công trình: Xây mới đường dây 2 mạch kết nối Nhơn Trạch 6 - Nhơn Trạch 3 - Long Thành
 
Địa điểm: Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
 
Hạng mục: Khoan cọc nhồi D600 và thi công đúc 27 vị trí móng 
 
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xây lắp điện Hà Nội
 
Khởi công: 18/12/2015

 

 

 

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy