Trang Chủ DỰ ÁN Công trình Nhà học - Trường Đại học Mỹ thuật Tp.HCM
Công trình: Nhà học - Trường Đại học Mỹ thuật Tp.HCM
 
Hạng mục: Cho thuê, đóng, nhổ cừ thép Larsen và cho thuê lắp đặt, tháo dỡ hệ Shoring Kingpost
 
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xây Dựng Hiệp Hoà
 
Khởi công: 18/04/2016]
 
Dự án công trình:
 
Trường Đại Học Mỹ Thuật thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp giáo dục, trực thuộc Bộ Văn Hóa Thông Tin , có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về lĩnh vực mỹ thuật ở bậc đại học và sau đại học; nghiên cứu khoa học và sáng tác nghệ thuật phù hợp với các ngành đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần bảo tồn và phát triển nền mỹ thuật Việt Nam.
 
 
  
 

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

x
ép cọc bê tông
x

Dự án đang thi công lê thy