Trang Chủ Dự Án Công trình Nhà học - Trường Đại học Mỹ thuật Tp.HCM

Công trình: Nhà Học - Trường Đại Học Mỹ thuật Tp. HCM

Hạng mục: Cho thuê, đóng, nhổ cừ Larsen và cho thuê lắp đặt, tháo dỡ hệ Shoring Kingpost

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xây Dựng Hiệp Hoà

Địa điểm: Số 5 Phan Đăng Lưu, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Khởi công: 18/04/2016

 
 
 
 
  
 

 

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy