Trang Chủ Dự Án Công trình Nhà máy bia Sài Gòn
 

Công trình: “Xây dựng và đổi mới thiết bị tại xưởng lên men” tại Nhà máy bia Sài Gòn

Hạng mục: Thi công ép cọc thí nghiệm và cung cấp, ép cọc đại trà BTCT 300 x 300

Địa điểm: 187 Nguyễn Chí Thanh, P.12, Quận 5, Tp.HCM

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xây Dựng số 9 – Tp.Thanh Hóa

Khởi công: 09/04/2016

Nhà máy bia Sài Gòn – Nguyễn Chí Thanh được xem là chiếc nôi của bia Sài Gòn. Nhà máy

được thành lập năm 1875 do người Pháp xây dựng. (Tham khảo) Trong những năm gần đây,

sự tiến bộ vượt bậc về khoa học kĩ thuật đã thúc đẩy ngành công nghệ bia phát triển mạnh mẽ,

số lượng và chất lượng ngày càng được nâng cao. Vì lẽ đó, nhà máy bia Sài Gòn – Nguyễn

Chí Thanh đang tập trung xây dựng và đổi mới trang thiết bị tại xưởng lên men nhằm tối ưu

hóa công nghệ trong lĩnh vực này. Công ty TNHH Xây Dựng Lê Thy là đơn vị thi công ép cọc

BTCT 300 x 300 tại đây.

 

 

 

 

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy