Trang Chủ Dự Án Công trình CÔNG TY TNHH DỆT MEI SHENG
 
Công trình: CÔNG TY TNHH DỆT MEI SHENG
 
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH DỆT MEI SHENG
 
Đơn vị ép cọc: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ THY
 
Địa điểm: KCN Xuyên Á, Mỹ Hạnh Bắc, H. Đức Hòa, T. Long An.

Khu công nghiệp Xuyên Á là một KCN được nhà nước cấp phép đầu tiên tại Việt Nam do nhà tư nhân trong nước đầu tư. Khu công nghiệp và dân cư Xuyên Á có vị trí đặc biệt thuận lợi do nằm bên quốc lộ Xuyên Á. Đây là khu công nghiệp và dân cư hiện đại, hoàn chỉnh đáp ứng nhu cầu đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

 

 

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

x
ép cọc bê tông
x

Dự án đang thi công lê thy