Trang Chủ Dự Án Công trình CÔNG TY TNHH DỆT MEI SHENG
 

Công trình: CÔNG TY TNHH DỆT MEI SHENG

Đơn vị ép cọc: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ THY

Địa điểm: KCN Xuyên Á, Mỹ Hạnh Bắc, H. Đức Hòa, T. Long An.

 

 

 

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy