Trang Chủ Dự Án Công trình CÔNG TY TNHH DỆT MEI SHENG
 

Công trình: Công Ty TNHH Dệt Mei Sheng 

Hạng mục: Thi công ép cọc BTLT

Đơn vị ép cọc: Công Ty TNHH XD Lê Thy

Địa điểm: KCN Xuyên Á, Mỹ Hạnh Bắc, H. Đức Hòa, T. Long An.

 

 

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy