Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH CÔNG TY TNHH DỆT MEI SHENG

- Công trình: Công Ty TNHH Dệt Mei Sheng 

- Hạng mục: Thi công ép cọc BTLT

- Đơn vị ép cọc: Công Ty TNHH XD Lê Thy

- Địa điểm: KCN Xuyên Á, Mỹ Hạnh Bắc, H. Đức Hòa, T. Long An.

 

 

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy