Trang Chủ Dự Án Công trình Bệnh viện 7A

Công trình: Bệnh viện 7A 

Hạng mục: Cho thuệ, ép nhổ cừ Larsen và thi công hệ giằng chống.

Địa điểm: 466 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Tp. HCM.

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp Việt Hàn.

 

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy