Trang Chủ Dự Án Công trình sở chỉ huy thường trực BTL BĐBP Phía Nam
 
Công trình: Sở chỉ huy thường trực BTL BĐBP Phía Nam
Hạng mục: Thi công ép cọc thử, thử tải tĩnh, ép cọc đại trà BTCT 400x400
Địa điểm: Số 1 Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM
 
Một số hình ảnh thi công tại công trình:
 

Thi công ép cọc tại công trình

 

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

x
ép cọc bê tông
x

Dự án đang thi công lê thy