Trang Chủ Dự Án
 

Công trình: Sở chỉ huy thường trực BTL BĐBP Phía Nam

Hạng mục: Thi công ép cọc thử, thử tải tĩnh, ép cọc đại trà BTCT 400x400

Địa điểm: Số 1, Phạm Viết Chánh, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. HCM

 Một số hình ảnh thi công tại công trình:

 

Thi công ép cọc tại công trình

 

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy