Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH TRỤ SỞ VIETTEL BÌNH DƯƠNG

Công trình: Trụ sở Viettel Bình Dương.

Hạng mụcThi công ép cọc BTLT D450.

Địa điểm: P. Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Công việc:

- Thi công ép thử: 03 tim

- Phục vụ thử tải tĩnh: 03 tim

- Tải ép: Pmax = 250 tấn 

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy