Trang Chủ Dự Án Công trình trụ sở Viettel Bình Dương

Công trình: Trụ sở Viettel Bình Dương.

Hạng mục: Thi công ép cọc BTLT D450.

Địa điểm: Phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Công việc:

- Thi công ép thử: 03 tim

- Phục vụ thử tải tĩnh: 03 tim

- Tải ép: Pmax = 250 tấn 

 

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy