Trang Chủ DỰ ÁN Công trình trụ sở Viettel Bình Dương

Công trình trụ sở Viettel Bình Dương.

Hạng mục: Thi công ép cọc BTLT D450.

Địa điểm: Phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

x
ép cọc bê tông
x

Dự án đang thi công lê thy