Trang Chủ Dự Án Công trình trụ sở Viettel Bình Dương

Công trình trụ sở Viettel Bình Dương.

Hạng mục: Thi công ép cọc BTLT D450.

Địa điểm: Phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Công việc:

  1. Thi công ép thử : 03 tim
  2. Phục vụ thử tải tĩnh: 03 tim
  3. Tải ép: Pmax = 250 tấn 

 

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

x
ép cọc bê tông
x

Dự án đang thi công lê thy