Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY NƯỚC KÊNH ĐÔNG

Công Trình: Nhà Máy Nước Kênh Đông

Hạng mục: Ép cọc BTLT D350.

Địa điểm: Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh.

 

 

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy