Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY NƯỚC KÊNH ĐÔNG

Công Trình: Nhà Máy Nước Kênh Đông

Hạng mục: Ép cọc BTLT D350.

Địa điểm: Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh.

 

 

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

x
ép cọc bê tông
x

Dự án đang thi công lê thy