Trang Chủ DỰ ÁN Trạm BP - CK Cảng Nhơn Trạch - Phước Khánh - Đồng Nai

Công trình: Trạm BP - CK Cảng Nhơn Trạch - Phước Khánh - Đồng Nai

Hạng mục: Cung cấp và thi công ép cọc BTCT 250 X 250

Địa điểm: Xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

 

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

x
ép cọc bê tông
x

Dự án đang thi công lê thy