Trang Chủ Dự Án Trạm BP - CK Cảng Nhơn Trạch - Phước Khánh - Đồng Nai

Công trình: Trạm BP - CK Cảng Nhơn Trạch - Phước Khánh - Đồng Nai

Hạng mục: Cung cấp và thi công ép cọc BTCT 250 X 250

Địa điểm: Xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

 

 

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy