Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH TRẠM BP - CK CẢNG NHƠN TRẠCH - PHƯỚC KHÁNH - ĐỒNG NAI

Công trình: Trạm BP - CK Cảng Nhơn Trạch - Phước Khánh - Đồng Nai

Hạng mục: Cung cấp và thi công ép cọc BTCT 250x250

Địa điểmXã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Một số hình ảnh công trình:

 

thi công ép cọc BTCT 250x250

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy