Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH TRẠM BP - CK CẢNG NHƠN TRẠCH - PHƯỚC KHÁNH - ĐỒNG NAI

Công trình: Trạm BP - CK Cảng Nhơn Trạch - Phước Khánh - Đồng Nai

Hạng mục: Cung cấp và thi công ép cọc BTCT 250x250

Địa điểm:Xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

 

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy