Trang Chủ DỰ ÁN Công Trình Hố Sụp Trường Sa (Cầu số 4).

Công Trình Hố Sụp Trường Sa (Cầu số 4).

Hạng mục: Cho thuê, thi công ép cừ Larsen, giằng chống Shoring.

Địa chỉ     : Đường Trường Sa, quận 3, Tp. HCM.

 

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

x
ép cọc bê tông
x

Dự án đang thi công lê thy