Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH HỐ SỤP TRƯỜNG SA

- Công TrìnhHố Sụp Trường Sa (Cầu số 4).

Hạng mục: Cho thuê, thi công ép cừ Larsen, giằng chống Shoring.

Địa chỉ: Đường Trường Sa, quận 3, Tp. HCM.

Một số hình ảnh công trình:

 

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy