Trang Chủ Dự Án

- Công TrìnhHố Sụp Trường Sa (Cầu số 4).

Hạng mục: Cho thuê, thi công ép cừ Larsen, giằng chống shoring.

Địa chỉ: Đường Trường Sa, quận 3, Tp. HCM.

Một số hình ảnh công trình:

thi công ép cừ Larsen

 

thi công ép cừ Larsen

 

 

 

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

Chất lượng cọc Lê Thy