Trang Chủ Dự Án

- Công Trình: Nhà Xưởng XD Sẵn (Hitech Xưởng 3) 

Hạng mục: Thi công ép cọc D350.

Địa điểm: Lô I-3B-1, đường N6, Khu CNC Quận 9, Tp. HCM.

- Chủ đầu tưCông Ty CP XD Phước Thành.

Một số hình ảnh công trình:

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy