Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHỆ CAO, Q.9

Công Trình: Nhà Xưởng Khu Công Nghệ Cao Quận 9.

Hạng mục: Thi công ép cọc D350.

Địa chỉ : Khu Công Nghệ Cao, Q.9.

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

x
ép cọc bê tông
x

Dự án đang thi công lê thy