Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHỆ CAO, Q.9

- Công Trình: Nhà Xưởng XD Sẵn (Hitech Xưởng 3) 

Hạng mục: Thi công ép cọc BTLT D350.

Địa điểm: Lô I-3B-1, đường N6, Khu CNC Q. 9, Tp. HCM.

- Nhà thầu chínhCông Ty CP XD Phước Thành.

Một số hình ảnh công trình:

Thi công ép cọc BTLT D350

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

Chất lượng cọc Lê Thy