Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG DÂY 110Kv SÓC TRĂNG - VĨNH CHÂU

Công Trình: Đường Dây 110Kv Sóc Trăng - Vĩnh Châu.

Hạng mục: Xây dựng móng cọc.

Địa điểm: Vĩnh Châu - Sóc Trăng.

Dự án công trình: Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 31/1, Công ty Điện lực Sóc Trăng đã tổ chức lễ đóng điện đưa vào vận hành đường dây 110kV Sóc Trăng-Vĩnh Châu và Trạm 110kV Vĩnh Châu, Thạnh Trị.

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

x
ép cọc bê tông
x

Dự án đang thi công lê thy