Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG DÂY 110Kv SÓC TRĂNG - VĨNH CHÂU

CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG DÂY 110Kv SÓC TRĂNG - VĨNH CHÂU

Hạng mục: Xây dựng móng cọc.

Địa điểm: Vĩnh Châu - Sóc Trăng.

Một số hình ảnh công trình:

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy