Trang Chủ DỰ ÁN Công Trình Đường Dây 110Kv Sóc Trăng - Vĩnh Châu.

Công Trình Đường Dây 110Kv Sóc Trăng - Vĩnh Châu.

Hạng mục: Xây dựng móng cọc.

Địa chỉ: Vĩnh Châu - Sóc Trăng.

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

x
ép cọc bê tông
x

Dự án đang thi công lê thy