Trang Chủ Dự Án NHÀ CÔNG VỤ BỆNH VIỆN QUÂN Y 175

CÔNG TRÌNH NHÀ CÔNG VỤ BỆNH VIỆN QUÂN Y 175

Hạng mục: Khoan dẫn, ép cọc, thí nghiệm và cọc đại trà BTCT 300x300.

Địa điểm: Bệnh viện Quân Y 175, số 786 Nguyễn Kiệm, Gò Vấp, Tp.HCM.

Một số hình ảnh công trình:

 

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy