Trang Chủ Dự Án NHÀ CÔNG VỤ BỆNH VIỆN QUÂN Y 175

Công trình: NHÀ CÔNG VỤ BỆNH VIỆN QUÂN Y 175

Hạng mục: Khoan dẫn, ép cọc, thí nghiệm và cọc đại trà BTCT 300x300.

Địa điểm : Bệnh viện Quân Y 175, số 786 Nguyễn Kiệm, Gò Vấp, Tp.HCM.

 

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

x
ép cọc bê tông
x

Dự án đang thi công lê thy