Trang Chủ DỰ ÁN NHÀ CÔNG VỤ BỆNH VIỆN QUÂN Y 175

NHÀ CÔNG VỤ BỆNH VIỆN QUÂN Y 175

Hạng mục: Khoan dẫn, ép cọc, thí nghiệm và cọc đại trà BTCT 300x300.

Địa điểm : Bệnh viện Quân Y 175, số 786 Nguyễn Kiệm, Gò Vấp, Tp.HCM.

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

x
ép cọc bê tông
x

Dự án đang thi công lê thy