Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY DAE MYUNG

Công trình: Nhà Máy Dae Myung

Hạng mục: Thi công ép cọc BTLT D350.

Địa điểm: Đường số 7, KCN Long Thành.

Một số hình ảnh công trình:

ép cọc BTLT D350

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

Chất lượng cọc Lê Thy