Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY DAE MYUNG

Công trình: Nhà Máy Dae Myung

Hạng mục: Thi công ép cọc BTLT D350

Địa điểm: Đường số 7, KCN Long Thành

Một số hình ảnh công trình:

 

Thi công ép cọc BTLT D350

Thi công ép cọc BTLT D350

 

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

Chất lượng cọc Lê Thy