Trang Chủ Dự Án TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM CÔNG SUẤT Q = 3.500 m3/ngày.đêm

Công trình: TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM CÔNG SUẤT Q = 3.500 m3/ngày.đêm

Hạng mục: Cung cấp và thi công ép cọc D300. Thi công khoan cọc nhồi D400.

Địa điểm: Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore.

 

 

 

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy