Trang Chủ DỰ ÁN TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM CÔNG SUẤT Q = 3.500 m3/ngày.đêm

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM CÔNG SUẤT
Q = 3.500 m3/ngày.đêm
Hạng mục: Cung cấp và thi công ép cọc D300. Thi công khoan cọc nhồi D400.
Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore.

 

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

x
ép cọc bê tông
x

Dự án đang thi công lê thy