Trang Chủ Dự Án TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM CÔNG SUẤT Q = 3.500 m3/ngày.đêm

Công trình: TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM CÔNG SUẤT Q = 3.500 m3/ngày.đêm

Hạng mục: Cung cấp và thi công ép cọc D300. Thi công khoan cọc nhồi D400.

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore.

Thông tin dự án:Gần đây, để đáp ứng nhu cầu nâng công suất sản xuất của Công ty, việc xây dựng mới trạm xử lý nước thải dệt nhuộm với công suất Q = 3.500 m3/ngày.đêm là cần thiết.

Lễ khởi công Công trình: “Trạm xử lý nước thải dệt nhuộm Công ty TNHH Chyang Sheng Việt Nam, công suất Q = 3.500 m3/ngày.đêm” đã được diễn ra vào sáng ngày 15 tháng 07 năm 2014.

Thành phần tham gia lễ khởi công bao gồm: đại diện Chủ đầu tư – ông Weng Kuang Pao – Giám đốc, đại diện nhà thầu – ông Lâm Tuấn Qui – Tổng Giám đốc và các thành viên Ban giám đốc Công ty TNHH Chyang Sheng Việt Nam và các thành viên Công ty Văn Lang.

 

 

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

x
ép cọc bê tông
x

Dự án đang thi công lê thy