Trang Chủ DỰ ÁN NHÀ MÁY CÁN THÉP FUCO

NHÀ MÁY CÁN THÉP FUCO
Hạng mục : Cọc khoan nhồi bê tông cốt thép D600 mm.
Địa chỉ : Nhơn Trạch, Long Thành, Đồng Nai.

 

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

x
ép cọc bê tông
x

Dự án đang thi công lê thy