Trang Chủ DỰ ÁN Công trinh nhà máy đóng tàu Sofel

Công trình Nhà Máy đóng tàu Sofel KCN Đông Xuyên.

Hạng mục: đóng, ép cọc BTCT.

Địa chỉ: Vũng Tàu

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

x
ép cọc bê tông
x

Dự án đang thi công lê thy