Trang Chủ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU SOFEL

Công trình: Nhà Máy Đóng Tàu Sofel KCN Đông Xuyên.

Hạng mục: Đóng, ép cọc bê tông cốt thép.

Địa điểm: KCN Đông Xuyên, P. Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu.

Thông tin dự án: ANTACO Bình Dương đã thi công xây dựng mở rộng nhà máy đóng tàu Sài

Gòn Offshore (Sofel) tại KCN Đông Xuyên, TP. Vũng Tàu. Các hạng mục công việc bao gồm:

mở rộng xưởng gia công, móng bể Co2, Bệ thử cầu trục 800T.

Các hình ảnh công trình thi công:

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

x
ép cọc bê tông
x

Dự án đang thi công lê thy