Trang Chủ Dự Án

 Dự án cải thiện môi trường nước Tp. HCM, lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - kênh Đôi -

kênh Tẻ giai đoạn 2 đang được thành phố triển khai.

Trong giai đoạn này, dự án tiếp tục hoàn thiện hệ thống thoát nước mưa, góp phần giảm ngập

cho lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - kênh Đôi - kênh Tẻ. Các hạng mục công trình của dự án

sẽ được triển khai, xây dựng trên địa bàn 7 quận, huyện của TP gồm quận 4, 5, 6, 8, 10, 11 và

Bình Chánh với tổng diện tích lưu vực 2.150ha. Tổng mức đầu tư của dự án là 11.282 tỷ đồng,

gồm vốn vay ODA của Nhật Bản và vốn đối ứng từ ngân sách TP. 

Cùng bên thi công Công ty TNHH XD Lê Thy chúng tôi rất vinh dự được thi công hạng mục ép

cừ larsen IV hợp long các hố kích.

Công trìnhXây Dựng Hệ Thống Cống Bao 

- Dự án: Cải thiện MT nước HCM, lưu vực kênh đôi - kênh tẻ - Tàu Hủ - Bến Nghé - GĐ 2

Hạng mục: Ép cừ larsen IV hợp long hố kích DIK 07

Địa điểm: Võ Văn Kiệt, Quận 5, Tp. HCM

Thời điểm khởi công: 08/12/2016

- Cừ larsen dài 16m.

- Hợp long hố kích (Cừ khớp me 100%)

- Độ chính xác và tính thẩm mỹ cao.

Một số hình ảnh công trình:

Ép cừ larsen IV

Ép cừ larsen IV

 

- Hạng mục: Ép cừ larsen IV hợp long hố kích DIK 17

- Địa điểm: Bến Vân Đồn, Quận 4, Tp. HCM

- Thời điểm khởi công: 17/12/2016

Ép cừ larsen IV hợp long hố kích DIK 17

Ép cừ larsen IV hợp long hố kích DIK 17

Ép cừ larsen IV hợp long hố kích DIK 17

 

 

- Hạng mục: Ép cừ larsen IV hợp long hố kích DIK 40

- Địa điểm: Tôn Thất Thuyết, Quận 4, Tp. HCM

- Thời điểm khởi công: 16/03/2017

 

Ép cừ larsen IV hợp long hố kích DIK 40

Ép cừ larsen IV hợp long hố kích DIK 40

 

- Hạng mục: Ép cừ larsen IV hợp long hố kích DIK 02

 - Địa điểm: Bến Vân Đồn, Quận 4, Tp. HCM

Ép cừ larsen IV hợp long hố kích DIK 02

Ép cừ larsen IV hợp long hố kích DIK 02

 

 

 

 

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

Chất lượng cọc Lê Thy