Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỐNG BAO

 

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỐNG BAO

- Dự án: Cải thiện môi trường nước Tp. HCM, lưu vực kênh đôi - kênh tẻ - Tàu Hủ - Bến Nghé 

Giai đoạn 2

- Hạng mục: Ép cừ larsen IV hợp long hố kích DIK 07

- Địa điểm: Võ Văn Kiệt, Quận 5, Tp. HCM

- Thời điểm khởi công: 08/12/2016

Một số hình ảnh công trình:

 

- Hạng mục: Ép cừ larsen IV hợp long hố kích DIK 17

- Địa điểm: Bến Vân Đồn, Quận 4, Tp. HCM

- Thời điểm khởi công: 17/12/2016

 

 

- Hạng mục: Ép cừ larsen IV hợp long hố kích DIK 40

- Địa điểm: Tôn Thất Thuyết, Quận 4, Tp. HCM

- Thời điểm khởi công: 16/03/2017

 


 

- Hạng mục: Ép cừ larsen IV hợp long hố kích DIK 02

 - Địa điểm: Bến Vân Đồn, Quận 4, Tp. HCM

 

 

 

 

 

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy