Trang Chủ Dự Án KÊNH TÀU HŨ - BẾN NGHÉ

 

Công trình: Cải thiện môi trường nước Thành Phố HCM lưu vực Kênh Tàu Hũ - Bến Nghé kênh

đôi - kênh tẻ, giai đoạn 2.

Hạng mục: Thi công ép cừ Larsen.

Địa điểm: Bến Nghé, Hồ Chí Minh.

 Thông tin dự án: Dự án Cải thiện Môi trường nước TPHCM, lưu vực Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ bao gồm các hạng mục như cải tạo cống chung hiện hữu, cải tạo thoát nước bằng bơm, cải tạo kênh, xây dựng cống bao, cống chuyển tải, trạm bơm chuyển tiếp nước thải, nhà máy xử lý nước thải và các công trình khác nhằm phục vụ khu vực trung tâm thành phố với diện tích 3.060 héc ta.

 Giai đoạn 1 của dự án nói trên được thực hiện trong phạm vi lưu vực 910 héc ta từ tháng 6 năm 2002 và đã hoàn thành vào năm 2013. Phần còn lại với diện tích là 2.150 ha được thực hiện theo giai đoạn 2 của dự án đang được triển khai thi công từ năm 2015 và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2021.

 Một số hình ảnh công trình thi công: 

 

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

x
ép cọc bê tông
x

Dự án đang thi công lê thy