Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỐNG BAO

 

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỐNG BAO

Dự án: Cải thiện môi trường nước Tp. HCM, lưu vực kênh đôi - kênh tẻ - Tàu Hủ - Bến Nghé -

Giai đoạn 2

Hạng mục: Ép cừ larsen IV hợp long hố kích DIK 07

Địa điểm: Võ Văn Kiệt, Quận 5, Tp. HCM

Thời điểm khởi công: 08/12/2016

Một số hình ảnh công trình:

 

Hạng mục: Ép cừ larsen IV hợp long hố kích DIK 17

Địa điểm: Bến Vân Đồn, Quận 4, Tp. HCM

Thời điểm khởi công: 17/12/2016

 

 

Hạng mục: Ép cừ larsen IV hợp long hố kích DIK 40

Địa điểm: Tôn Thất Thuyết, Quận 4, Tp. HCM

Thời điểm khởi công: 16/03/2017

 


 

 

 

 

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy