Công trình: Cải thiện môi trường nước Thành Phố HCM lưu vực Kênh Tàu Hũ - Bến Nghé kênh đôi - kênh tẻ, giai đoạn 2.

Hạng mục: Thi công ép cừ Larsen.

Địa điểm: Bến Nghé, Hồ Chí Minh.

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

x
ép cọc bê tông
x

Dự án đang thi công lê thy