Trang Chủ Dự Án KÊNH TÀU HŨ - BẾN NGHÉ

 

Công trình: Cải thiện môi trường nước Thành Phố HCM lưu vực Kênh Tàu Hũ - Bến Nghé

kênh đôi - kênh tẻ, giai đoạn 2.

Hạng mục: Thi công ép cừ Larsen.

Địa điểm: Bến Nghé, Hồ Chí Minh.

 Một số hình ảnh công trình thi công: 

 

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy