Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG KCN TÂN TẠO

Công trình: Nhà Xưởng KCN Tân Tạo

- Hạng mục: Ép cọc BTLT D300.

- Địa điểm: Đường số 3, Khu Công Nghiệp Tân Tạo

Một số Hình ảnh công trình:

 

 

 

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy