Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG KCN TÂN TẠO

CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG KCN TÂN TẠO

Địa điểm: Đường số 3, Khu Công Nghiệp Tân Tạo

Hạng mục: Ép cọc bê tông li tâm D300.

Hình ảnh công trình:

 

 

 

 

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy