Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NÚT GIAO THÔNG MỸ THUỶ

 

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NÚT GIAO THÔNG MỸ THUỶ

Hạng mục: Sản xuất và ép cọc BTCT 350x350

Địa điểm: Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh công trình:

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy