Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH Trạm 110KV KCN VSIP II MR1

CÔNG TRÌNH Trạm 110KV KCN VSIP II MR1

- Hạng mục: Khoan cọc khoan nhồi đường kính D600.

- Địa điểm: KCN VSIP II, tỉnh Bình Dương.

Một số hình ảnh công trình:

 

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy